فرم استخدام شرکت فورسمنت
   
 

لطفا فرم زير را با توجه به فرصتهاي شغلي موجود تكميل نماييد.

بخش هايي كه با * مشخص شده اند حتما توسط متقاضي تكميل گردد؛ در غير اينصورت فرم درخواست بررسي نخواهد شد.
 


»مشخصات فردي *

نام:

نام خانوادگي:

شماره شناسنامه:

كد ملي:

كد 10 رقمي

استان و شهر تولد:

 

 تاريخ تولد:

نام پدر:

         

وضعيت تأهل:

   مجرد متاهل

دین:

جنسيت:

   مرد زن    
       

»اطلاعات تماس *
نام استان:

نام شهر:

ادامه آدرس :

کد پستی :

   

تلفن ثابت و كد شهر 1 :

 

 
تلفن ثابت و كد شهر 2 :
 
تلفن ثابت و كد شهر 3 :
 

تلفن همراه 1 :

 
تلفن همراه 2 :
   

تلفن محل كار:

   

توضیحات:

   

»نظام وظيفه: *
(ويژه آقايان)


انجام شده:
                            
معاف، نوع معافي:
                                             كفالتي    خريد خدمت    
                                             پزشكي، علت:   
                                             ساير، توضيح:     
 

»سوابق تحصيلي*

مدرک تحصیلی :

   

رشته تحصیلی :

گرایش تحصیلی:

معدل :

,

تاریخ اخذ مدرک تحصیلی :

دانشگاه محل تحصیل :

کدهای دانشگاه

دبیرستان محل تحصیل :

استان محل اخذ مدرک تحصیلی دیپلم :

فارغ التحصیل دانشگاه :

روزانه دولتی فارغ التحصیل سایر دانشگاهها

»زبان خارجي*
زبان خارجي مكالمه ترجمه خواندن نوشتن
انگلیسی

»سوابق شغلي

سابقه کار معتبر و مرتبط با رشته تحصیلی با پرداخت حق بیمه به مدت ماه :

توضیحات :

»اولویتهای اجتماعی

آزاده
رزمنده
فرزند شهید
فرزند جانباز/مفقودالاثر
فرزند آزاده
برادر یا خواهر شهید
برادر جانباز
برادر آزاده
برادر مفقودالاثر
جانباز
   
 


 


 
كپي رايت © 2008